Γεώργιος Παναγιωτίδης

Ομάδα:  J mania e-dreams network
Γεώργιος Παναγιωτίδης
Greek
Βάρκιζα
12/12/74
J mania e-dreams network
J-mania


Crew:

Χρήστος Κυφίδης
Κύνθια Σκοτίδα
Κώστας Τριδήμας

Το συγκεκριμένο πλήρωμα έχει ιστιοπλοϊκή εμπειρία περίπου 30 χρόνων ο καθένας ατομικά σε κατηγορίες όπως: optimist, 420,470,finn, 49er, lightning, Platu, και ανοιχτή θάλασσα ενώ τα τελευταία 3 χρόνια ασχολείται εντατικά με το match race.