Αρ/τέλης Χατζησταματίου

Ομάδα:  Αριστοτέλης Χατζησταματίου
Αρ/τέλης Χατζησταματίου
Ελληνική
Αθήνα

Αριστοτέλης Χατζησταματίου


Crew:

Βασίλη Κανατούλα

Κωνσταντίνο Ζερλιγκάκη