Γιώργος Καραδήμας

Ομάδα:  Whisky Flag Team
Γιώργος Καραδήμας
Ελληνική
Αθήνα

Whisky Flag Team


Crew:

Νίκο Πατέλη

Γιάννη Μπουντούρη