Γιώργος Αργυρόπουλος

Ομάδα:  CINDERELLA MR. TEAM
Γιώργος Αργυρόπουλος
Greek
Athens

CINDERELLA MR. TEAM


Crew:

Ξενάκης Κωνσταντίνος,

Θεοδωρίδης Ανδρέας,

Φωτιάδης Σταύρος