Γιώργος Μαργιώλος

Ομάδα:  TEAM ORANGE
Γιώργος Μαργιώλος
Greek
Athens

TEAM ORANGE


Crew:

Σταυρόπουλος Χρήστος,

Μπουζάνας Ιωάννης,

Χατζηηλιάδης Σωκράτης