Πριτσούλης Χριστόφορος

Ομάδα:  Granma
Πριτσούλης Χριστόφορος
Ελληνική
Θεσσαλονίκη

Granma


Crew:

Σιδηρόπουλος Μπάμπης

Ασλάνης Αιμίλιος

Κατσώνης Παύλος