Ταγαρόπουλος Αλέξανδρος

Ομάδα:  NAUTICALS
Ταγαρόπουλος Αλέξανδρος
Ελληνική
Θεσσαλονίκη

NAUTICALS


Crew:

Πασχαλέρης Βαγγέλης

Κλωναρίδου Ραφαηλίνα

Μπόζη Μαρία