Ταγαρόπουλος Αλέξανδρος

Ομάδα:  Hellenic Police MUSTO
Ταγαρόπουλος Αλέξανδρος
Ελληνική
Θεσσαλονίκη

Hellenic Police MUSTO


Crew:

Πασχαλέρης Βαγγέλης

Κλωναρίδου Ραφαηλίνα

Μπόζη Μαρία