Τσαουσίδου Μαρία

Ομάδα:  SAILORMOON
Τσαουσίδου Μαρία
Ελληνική
Θεσσαλονίκη

SAILORMOON


Crew:

Μεντεκίδου Αλεξάνδρα

Παπαδέλη Νικολέτα

Αδαμίδου Βικτώρια

Κοντογιαννοπούλου Μαρία – Χριστίνα