Τσουλφάς Γιώργος

Ομάδα:  Tsoulfas George Sailing Team
Τσουλφάς Γιώργος
Ελληνική
Αθήνα

Tsoulfas George Sailing Team


Crew:

Γιώργος Δρόσος

Νικόλαος Γκιώνης

Βησσαρίων Παπάς