Τελικός: Αθήνα

Ημερομηνία αγώνα:  27-29/09/2019
Τελικός: Αθήνα