Προκριματικός: Ν.Ο.Ελλάδος

Ημερομηνία αγώνα:  30/03-01/04/2018
Προκριματικός: Ν.Ο.Ελλάδος

Έχουν περάσει πάνω από ογδόντα χρόνια από τότε που ιδρύθηκε ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος στο Μικρολίμανο του Πειραιά. Ένας  Όμιλος – μύθος με μεγάλη ιστορία, χάρη στον οποίον η ιστιοπλοΐα γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη στη χώρα μας.

Το 1938 ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος πρωτοστατεί  στην ίδρυση τόσο της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, όσο και του Εθνικού Κέντρου Ιστιοπλοΐας Πειραιώς.

Ο Ναυτικός Όμιλος ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου του 1933 από τον Αντώνιο Μπενάκη, τον Αλέξανδρο Βλάγκαλη, τον Αρτέμη Δεναξά, τον Βασίλειο Ροσόλιμο, τον Χριστόφορο Καρόλου και από άλλους διακεκριμένους Έλληνες. Αρχικά ονομάσθηκε « Ναυτικός Όμιλος Αθηνών ». Το 1936 ο Όμιλος πήρε την σημερινή του ονομασία και έγινε  « Ναυτικός Όμιλος  Ελλάδος ». Στις  11 Φεβρουαρίου 1940 μετονομάζεται σε « Βασιλικό Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος »  ( Β.Ν.Ο.Ε. ) επί Βασιλέως Γεωργίου ΙΙ και διατηρεί αυτή την ονομασία μέχρι το 1973.

Κύριος σκοπός του Ομίλου ήταν και εξακολουθεί να είναι η συστηματική καλλιέργεια και η ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών του για την συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Επίσης η ανάπτυξη εθνικού θαλασσίου πνεύματος, η προαγωγή της πίστης στη θάλασσα ως στοιχείου ζωής και προόδου του έθνους, η συμβολή στη διάδοση της ιδιωτικής ψυχαγωγικής ναυσιπλοΐας και η συμμετοχή σε κάθε εκδήλωση αγάπης προς τη θάλασσα.