Προκριματικός: Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία αγώνα:  06-08/03/2020
Προκριματικός: Θεσσαλονίκη