Προκριματικός: Ν.Ο.Σκιάθου

Ημερομηνία αγώνα:  10-12/05/2019
Προκριματικός: Ν.Ο.Σκιάθου