Μεγάλος Τελικός: Αθήνα

Ημερομηνία αγώνα:  16-18/10/2020
Μεγάλος Τελικός: Αθήνα