Προκριματικός: Αθήνα

Ημερομηνία αγώνα:  13/15/03/2020
Προκριματικός: Αθήνα