Προκριματικός: Σκιάθος

Ημερομηνία αγώνα:  01-03/05/2020
Προκριματικός: Σκιάθος