Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη ημέρα του HMRT Sani Cup

Αρκετοί επισκέπτες παρακολούθούν τις ιστιοδρομίες από την ειδική εξέδρα επισκεπτών που έχει στηθεί στην είσοδο της Sani Marina ειδικά για το HMRT Sani Cup!