Πρόγραμμα για την πρώτη προβολή του Hellenic Match Racing Tour – ΠΑΡΟΣ στην τηλεόραση του ΟΤΕ TV

Πρόγραμμα για την πρώτη προβολή του Hellenic Match Racing Tour – ΠΑΡΟΣ στην τηλεόραση του ΟΤΕ TV:

18/4/14 16:45 OΤΕ SPORT 5
18/4/14 19:45 OΤΕ SPORT 4
19/4/14 00:00 ΟΤΕ SPORT 4
19/4/14 11:00 OΤΕ SPORT 3 HD
19/4/14 16:45 OΤΕ SPORT 1 HD
19/4/14 21:45 OΤΕ SPORT 3 HD
20/4/14 07:00 OΤΕ SPORT 1 HD
20/4/14 11:45 OΤΕ SPORT 4
20/4/14 20:15 OΤΕ SPORT 1 HD
21/4/14 21:00 OΤΕ SPORT 3 HD
21/4/14 21:45 OΤΕ SPORT 5
22/4/14 08:00 OΤΕ SPORT 5
23/4/14 23:30 OΤΕ SPORT 5
24/4/14 10:00 OΤΕ SPORT 3 HD
24/4/14 23:00 OΤΕ SPORT 5
25/4/14 04:00 OΤΕ SPORT 5
26/4/14 06:30 OΤΕ SPORT 5
26/4/14 16:45 OΤΕ SPORT 3 HD
26/4/14 21:30 OΤΕ SPORT 3 HD
27/4/14 01:45 OΤΕ SPORT 3 HD
27/4/14 15:40 OΤΕ SPORT 5
27/4/14 23:15 OΤΕ SPORT 5