Οι κανονισμοί του Match Race

HMRT_1

Οι αγώνες Match Race ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες σύμφωνα με τους Κανονισμούς Αγώνων Ιστιοπλοΐας της ISAF. Η χρήση των κανονισμών από τους συμμετέχοντες κάνει τους αγώνες ακόμη πιο συναρπαστικούς καθώς πέρα από τις τεχνικές δεξιότητες τα πληρώματα ανταγωνίζονται και στη γνώση και χρήση των κανονισμών. Έτσι. το παιχνίδι της ιστιοπλοΐκής μονομαχίας περιλαμβάνει και στρατηγικές κινήσεις που στόχο έχουν να οδηγήσουν τον αντίπαλο σε παράβαση. Οι κριτές που ακολουθούν τους αγώνες παίρνουν άμεσες αποφάσεις για την κάθε ποινή.  Άσπρη με πράσινη σημαία σημαίνει ότι δεν υπάρχει παράβαση, αλά κίτρινη ή μπλε σημαία σημαίνει ότι το σκάφος με το αντίστοιχο χρώμα σημαίας στην πρύμη του, πρέπει να εκτελέσει την ποινή του πριν περάσει την γραμμή του τερματισμού.

Μερικοί από τους πιο σημαντικούς κανόνες:

Όταν δύο σκάφη ταξιδεύουν όρτσα σε αντίθετες πορείες, το σκάφος με τον άνεμο από τα αριστερά (αριστερήνεμο) πρέπει να δώσει χώρο σε αυτό που ταξιδεύει με τον άνεμο από τα δεξιά (δεξήνεμο).

Όταν δύο σκάφη ταξιδεύουν όρτσα στην ίδια πλεύση και δεν επικαλύπτονται το σκάφος που βρίσκεται πιο πίσω πρέπει να κρατηθεί μακριά από το προπορευόμενο σκάφος.

Όταν τα σκάφη είναι επικαλυπτόμενα με πορεία όρτσα τότε το προσήνεμο σκάφος πρέπει να κρατηθεί μακριά από το υπήνεμο.

Μια στροφή ποινής όταν τα σκάφη ταξιδεύουν όρτσα σημαίνει ότι η πρύμη του πρέπει να περάσει από την κατεύθυνση του ανέμου και όταν η ποινή δοθεί κατά τη διάρκεια του πρύμα σημαίνει ότι η πλώρη πρέπει να περάσει από την κατεύθυνση του ανέμου.

*Επισκεφθείτε το Παράρτημα C των Κανονισμών Αγώνων Ιστιοπλοΐας της ISAF για να δείτε όλους τους κανόνες του match race :
http://www.sailing.org/tools/documents/ISAFRRS20132016Final-[13376].pdf

*Δείτε τους κανονισμούς της διοργάνωσης HMRT αναλυτικά στον παρακάτω σύνδεσμo:
HMRT Rules