Αντώνης Δαπόντες

Ομάδα:  Banda Landra
Αντώνης Δαπόντες
Ελληνική


Banda Landra


Crew:

Τάσος Μηλιώνης

Παύλος Στεργίου

Μιχάλης Καραγιάννης