Παναγιωτίδης Γεώργιος

Ομάδα:  Lucas Sailing Team
Παναγιωτίδης Γεώργιος
Ελληνική
Βάρκιζα
12/12/74
Lucas Sailing Team


Crew:

Χρήστος Κυφίδης
Κύνθια Σκοτίδα
Κώστας Τριδήμας

Η ομάδα Lucas Sailing Team έχει ιστιοπλοϊκή εμπειρία περίπου 30 χρόνων ο καθένας ατομικά σε κατηγορίες όπως: optimist, 420,470,finn, 49er, lightning, Platu, και ανοιχτή θάλασσα ενώ τα τελευταία χρόνια ασχολείται εντατικά με το match race.