Τσουλφάς Γιώργος

Ομάδα:  Crazy Horse
Τσουλφάς Γιώργος
Ελληνική
Αθήνα

Crazy Horse


Crew:

Γιώργος Δρόσος

Νικόλαος Γκιώνης

Βησσαρίων Παπάς