Μεγάλος Τελικός: Αθήνα-NOE

Ημερομηνία αγώνα:  24-26/09/2021
Μεγάλος Τελικός: Αθήνα-NOE