Προκριματικός: Αθήνα

Ημερομηνία αγώνα:  29/02-01/03/2020
Προκριματικός: Αθήνα