Προκριματικός: Θεσσαλονίκη

Ημερομηνία αγώνα:  16-17/05/2020
Προκριματικός: Θεσσαλονίκη