Προκριματικός: Σκιάθος

Ημερομηνία αγώνα:  29-31/05/2020
Προκριματικός: Σκιάθος